tvkombi
tvkombi

PREKTUAR FIER, TAKIM ME DREJTUESIT NE NIVEL QARKU

Vendi

Publikuar ne:16:31 - 17/05/2018

Eshte zhvilluar diten e sotme ne mjediset e prefektures se qarkut Fier nje takim me drejtuesit e strukturave te pushteit qendror ne nivel qakrku, ku theksi eshte vendosur ne disa pika te rendesishme. Gjate takimit eshte theksuar se bashkeqeverisja, roli I perfaqesuesve te pushtetit qendror ne nivel vendor, reforma e ujit dhe ceshtja e tokes jane disa nga ceshtjet kryesore.

https://youtu.be/OVigOwqLVqU

Ju sugjerojmë