Ballina Vendi PREFEKTURA E QARKUT FIER, PREZANTOHEN OBJEKTIVAT E 2019

PREFEKTURA E QARKUT FIER, PREZANTOHEN OBJEKTIVAT E 2019

2

Prezantimi I Vizionit dhe I objektivave te Institucionit te Prefektit te Qarkut per Vitin 2019 dhe raportimi i Degeve Territoriale ka qene  qelllimi I takimit te Organizuar nga Prefekti me Drejtuesit e Drejtorive Rajonale ne qarkun Fier. Takimi  synon  ne rritjen e rolit te Prefektit ne drejtim te marredhenieve me Njesite e vetqeverisjes Vendore, Degeve teritoriale, Policise Vendore, menaxhimin e emergjencave civile dhe marredhenieve me qytetarin.

https://youtu.be/BOFMOeagvNQ