Ballina Vendi MASAT PER SEZONIN TURISTIK, TAKIM NE FIER

MASAT PER SEZONIN TURISTIK, TAKIM NE FIER

2

Ne ambientet e Prefektures Fier, u zhvillua takimi mbi “Prezantimin e masave te marra nga institucionet sipas pergjegjesive per mbarevajtjen e sezonit turistik veror 2018”. Pjesemarres ne kete takim ishin perfaqesues nga institucionet vendore si dhe zv ministrat e kultures, turizmit dhe mjedisit.   Ky takim sherbeu per shkembimin e informacioneve mbi punen dhe masat e marra nga institucionet dhe njesite e veteqeverisjes vendore, sipas fushave te veprimtarise dhe detyrave funksionale, per zbatimin e planveprimit, per menaxhimin dhe mbarevajtjen e sezonit turistik veror 2018.

 

 

https://youtu.be/zWMuxAYN68E