Ballina Vendi KËSHILLI BASHKIAK FIER, MIRATOHET BUXHETI 2019

KËSHILLI BASHKIAK FIER, MIRATOHET BUXHETI 2019

3

Me shumicë votash Këshilli i Bashkisë Fier, me gjithë votën kundër të opozitës, i ka hapur rrugë vazhdimit të investimeve në gjithë territorin e bashkisë, duke garantuar rritjen e shërbimeve dhe cilësisë së tyre. Pas miratimit të Paketës Fiskale dhe Buxhetit të Bashkisë për vitin 2019, në këtë mbledhje u votua dhe miratua edhe Buxhetit Afat Mesëm përfundimtar   2019-2021 i Bashkisë Fier si dhe Kalendari orientues për manaxhimin e shpenzimeve vendore të vitit  të ardhshëm.

 

https://youtu.be/Dm06Fo7h5zM