Ballina Vendi ESHTE SEKUESTRUAR PER LLOGARI TE ALBPETROL, LEJA KONCENSIONARE E RAFINERISE ARMO

ESHTE SEKUESTRUAR PER LLOGARI TE ALBPETROL, LEJA KONCENSIONARE E RAFINERISE ARMO

2

Eshte sekuestruar per llogari te Albpetrol, leja koncensionare e rafinerise Armo. Sipas shpalljes zyrtare në Qendrën Kombëtare të Biznesit, përmbaruesi ka njoftuar se me datën 9 maj të këtij viti është vendosur sekuestro konservative  mbi asetin “leje koncesioni”. Sipas VKM vlera e licencës është 50 milionë lekë dhe mund të shitet në ankand nga përmbaruesi dhe të ardhurat e saj ti kalojnë Albpetrol.

 

 

 

https://youtu.be/RkXu-F_Yn8c