Ballina Vendi DRT FIER. SHERBIMI I TATIMPAGUESVE, INFORMIM INTENSIV ME TATIMPAGUESIT

DRT FIER. SHERBIMI I TATIMPAGUESVE, INFORMIM INTENSIV ME TATIMPAGUESIT

2

Nje nga drejtorite, ku sherbimi i tatimpaguesve ka pasur nje performancen pozitive eshte ajo e Fierit.  Referuar te dhenave te DRT Fier, vetem per periudhen Janar – Gusht 2018 jane realizuar permes te gjitha rrugeve te komunikimit direkte dhe elektronike 43,238 kontakte me tatimpaguesit dhe individe.  Permes platformave online te komunikimit eshte bere e mundur marrja e shpejte e informacionit per te gjitha çeshtjet e ngritura, duke reduktuar ne kete menyre kontaktet e drejteperdrejta me administraten tatimore.

 

 

 

https://youtu.be/Rp1M3uenWo0