Ballina Vendi BASHKIA E FIERIT, ZHVILLIMI DHE PROJEKTET DERI NE VITIN 2030

BASHKIA E FIERIT, ZHVILLIMI DHE PROJEKTET DERI NE VITIN 2030

2

Një aktivitet i gjerë, ne kuader te objektivave te qarta drejt zhvillimit eshte mbajtur me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, Këshillit Bashkiak, ambasadorëve, partnerë ndërkombëtarë dhe shoqërise civile. Në qendër të diskutimeve ka qene pozicioni aktual i Fierit në termat e zhvillimit, rëndësia e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm për qytetin dhe si e projekton bashkia arritjen e tyre deri në vitin 2030.

 

 

 

https://youtu.be/j4DZdOjz31s