Ballina Vendi STRATEGJIA E RE E PUNESIMIT 2018-2022, TAKIM NE FIER

STRATEGJIA E RE E PUNESIMIT 2018-2022, TAKIM NE FIER

3

Strategjia e Re e Punesimit per periudhen 2018 – 2022 esthe diskutuar ne nje takim me pjesemarrje te gjere ne qytetin e Fierit. Nje draft i ri per punesimin qe do te evidentoje problemet e tregut, mbi te cilat do te ngrihen zgjidhjet konkrete kane qene ne qender te nje takimi me grupin e eksperteve, i drejtuar nga anetari i Komisionit Parlamentar te Ekonomise, dhe qe eshte duke trajtuar problematikat me tipologjine e çdo zone per te krijuar nje dokument strategjik qe do te garantoje politika te qendrueshme te punesimit.

https://youtu.be/YBPY2TdIAJA