tvkombi
tvkombi

MUZEU I APOLONISE, AMBASADORI AUSTRIAK DOREZON STELEN FUNERALE

Vendi

Publikuar ne:18:04 - 03/12/2018

Nje  kopjo ne foreks  e nje stele funerale te gjetur ne Apoloni, eshte dorezuar sot ne mjediset e muzeut arkeologjik nga amabsadori  Austrik ne vendin tone Johan Sattler. Shoqeruar nga drejtues te institucioenve te ndryshme, specialiste te fushes se arkeologjise, profesore, drejtues te pushtetit vendor etj, vete amasadori eshte ndalur tek rendesia qe kane te tilla veprimtari, qe afrojne me shume dy vendet. Nje rol te rendesishem ne kete bashkepunim ka luajtuar edhe Bashkia e qytetit te Fierit.

 

https://youtu.be/ETN68kELuLU

Ju sugjerojmë