Ballina Vendi BASHKEPUNIMI NDERINSTITUCIONAL, TAKIM NE PREFEKTUREN E FIERIT

BASHKEPUNIMI NDERINSTITUCIONAL, TAKIM NE PREFEKTUREN E FIERIT

2

Deputete, krere te bashkive te qarkut Fier, drejtues vendore dhe te ftuar te tjere, jane bere pjese e nje takimi te vecante organizuar nga prefekti I qarkut te Fierit Baki Bala. Gjate takimit jane prezantuar projekte te rendesishme qe kane te bejne me mbarevajtjen e puneve , ndersa theksi eshte vendosur tek mbrotja nga zjarri, nje sfide e cila qe kerkon bashkepunimin e te gjitheve.

https://youtu.be/8gsKamU39U8