Ballina Vendi QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL,350 KURSANTE NE 34 KURSE

QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL,350 KURSANTE NE 34 KURSE

2

Ne qendren e formimit profesional publik ne Fier jane aktualisht 350 kursante qe  frekuentojne 34 kurse. Sipas kreut te drejtorise rajonale e formimit profesional publik ne Fier Aleksander Lala me mbeshtetjen e  bashkise se Fierit po zbatohen politika bashkepunimi si me zyen e punesimit , por edhe me subjektet private , per praktikat mesimore, e me pas per punesimin e tyre ne keto subjekte.

https://youtu.be/58UsYWs0YEQ