Ballina Vendi Bordi i Transparencës përcakton çmimet e karburanteve, rritet edhe gazi: Nga sot...

Bordi i Transparencës përcakton çmimet e karburanteve, rritet edhe gazi: Nga sot kushton 110 lekë/litër

1

Bordi i Transparencës ka përcaktuar çmimet e karburanteve për datat 26 mars-1 prill.

Nafta do të jetë 245 lekë për litër, çmimi i benzinës do të jetë i pandryshueshëm 218 lekë/litër ndërsa çmimi i gazit është rritur nga 93 në 110 lekë/litër.

Bordi i Transparencës i mbledhur në datë 25 mars 2022 vendosi çmimet e reja të shitjes së karburanteve me pakicë dhe shumicë për tregun vendas. Këto çmime reflektojnë ndryshimet që janë shfaqur në tregjet ndërkombëtare.

Nisur sa më sipër, Bordi i Transparencës i ngritur me vendim qeverie, me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë, bazuar në metodologjinë e ndërtimit të çmimeve sipas nenit 21/5 të Aktit Normativ, vendosi:

1.Çmimi me shumicë i nënproduktit gazoil do të jetë 233 lekë/litër dhe nënproduktit benzinë do të jetë 206 lekë/liter për periudhën 26 mars- 1 prill 2022

2.Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 për periudhën 26 mars – 1 prill 2022, të jetë 245 lekë/litri.

3.Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN 228 për periudhën 26 mars- 1 prill 2022, të jetë 218 lekë/litri.

4.Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz për periudhën 26 mars- 1 prill 2022, të jetë 110 lekë/litri dhe me shumicë 98 lekë/litri