Ballina Vendi SHTROHEN 12 KILOMETRA, BYPASSI I FIERIT GATI NE QERSHOR

SHTROHEN 12 KILOMETRA, BYPASSI I FIERIT GATI NE QERSHOR

2

12 kilometra nga gjatesia prej 22 te tillesh tashme jane asfaltuar, dhe njera karrexhate e By pass-it te Fierit pritet te hapet brenda muajit qershor. Kjo korsi eshte e gjere 3.75 metra, dhe pas perfundimit edhe te veprave te artit, pritet te behet e kalueshme. Hapja e kesaj autostrade te re do ti jap fund jo vetem vonesave ne trafik, por pritet te ul edhe numrin e aksidenteve ne rrugen e vjeter Fier- Levan.

https://www.youtube.com/watch?v=h3sbDj8HXes&feature=youtu.be