Ballina Vendi ERVIN BUSHI NE KRYE TE AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES

ERVIN BUSHI NE KRYE TE AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES

2

Eshte emeruar sot ne krye te Agjencise Shteterore te Kadastres ne Fier Ervin Bushi. Nga sot, ALUIZNI dhe Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme do te funksionojne si nje institucion i vetem nen emrin Agjencia Shteterore e Kadastres. Kjo agjenci do te jete institucioni pergjegjes per administrimin e regjistrit te pasurive te paluajtshme, si dhe per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise.

https://youtu.be/Y1yAr4ibM0A