tvkombi
tvkombi

Rritja e çmimit të energjisë mbi 800 kwh, FSHU kërkon miratimin e tarifës së re

Lajme

Publikuar ne:13:25 - 22/09/2022

OSHEE ka alpikuar në ERE përmes furnizuesit të shërbimit universal për rritjen e çmimit të energjisë për konsumin mbi 800 kilovat orë në muaj për klientët familjarë për periudhën tetor-dhjetor 2022.

Në aplikim thuhet se Kesh ka rritur çmimin mesatar të blerjes së energjisë nga Fshu për konsumin mbi 800 kliovat orë ne muaj për klientët familjarw nga 2,6 lekë/kWh në 34,3 lekë/kWh.

Rritja është mbi 1300% dhe vetwm për tre muaj kosto shtesë që do të përballohet nga xhepat e qytetarevë që kalojnë konsumin mujor mbi 800 kliovat është 1,8 miliard lekë, ose rreth 16 milion euro.

Por 34,3 lekë/kWh nuk çmimi qe do të paguajnë familjarët, pasi FSHU do t’i shtoje edhe kosto e tjera të operimit që i ka llogaritur në 8,5 lekë/kWh.

Sa do të na kushtojë energjia elektrike në vijim

Nga tabelat e publikuara zbulohet se cmimi për konsumin mbi 800 kWh për familjarët do të jetë 42 lekë/kWh.. Për momentin tarifat e energjisë për bizneset ne tension te ulët s’do të preken.

Nga ana tjetër nuk dihet se çfarë politike do të ndiqet pas dhjetorit nga qeveria, pasi aplikimi i FSHU është vetëm për tre muajt e mbetur të vitit.

Ndërkohë në kostot e çmimeve të energjisë për vitin e ardhshëm mund të rëndojë neës miratohet nga ere edhe aplikimi i operatorit te transmetimit për rritjen e tarifës së transmetimit nga a 0.85 leke/kWh, në 2.20 lekë/kWh.

Ju sugjerojmë